Místní dráha Vojkovice - Kysibl Kyselka

20.05.2022
Do obce vede železniční vlečka, která zajišťovala transport minerální vody Mattoni do celého světa. Zahájení provozu proběhlo 1. února 1895. Původně jako místní dráha Vojkovice-Jakubov - Kysibl Kyselka. Vlečkový provoz zde byl zaveden po zrušení osobní dopravy k 15. červenci 1932 a fungoval až do poloviny roku 1998. Od roku 1998 do srpna 2012 společnost veškerou expedici minerálních vod přepravovala po místních komunikacích kamiony a vlečka do Vojkovic značně zchátrala.

28. srpna 2012 proběhlo slavnostní zahájení obnoveného provozu na vlečce a někdejší místní dráze Heinricha von Mattoniho (první nákladní vlak zde projel již 15. srpna 2012) z Kyselky do Vojkovic nad Ohří. Slavnostního zahájení se mimo domovské "Zamračené" 749.262-2 zúčastnila i Luženská stálice "Všudybylka" 354.195 na postrku s "Hektorem" T435.058. Celé slávě ze své plachtové remízy přihlížely i obě původní podnikové Karkule T444.0295 a T444.1535 které nedlouho po této akci, za pomoci místní "Zamračené" Kyselku definitivně opustily na svou poslední pouť do Děčína.

Lokomotiva 300.623 podniku Heinrich Mattoni A.G. po roce 1940
Lokomotiva 300.623 podniku Heinrich Mattoni A.G. po roce 1940
Benzinový traktor PRAGA v roce 1936
Benzinový traktor PRAGA v roce 1936
Benzinový traktor PRAGA v roce 1936
Benzinový traktor PRAGA v roce 1936
Stroj CS400 podniku Západočeská zřídla n.p., závod Kyselka, topič Jůlie Kučabová, strojvedoucí Antonín Kučaba, polovina padesátých let.
Stroj CS400 podniku Západočeská zřídla n.p., závod Kyselka, topič Jůlie Kučabová, strojvedoucí Antonín Kučaba, polovina padesátých let.
Strojvedoucí Antonín Kučaba (na schůdkách) a František Beneš
Strojvedoucí Antonín Kučaba (na schůdkách) a František Beneš
Fablok LS 150 č. 7143/1966 podniku Západočeská zřídla n.p.
Fablok LS 150 č. 7143/1966 podniku Západočeská zřídla n.p.
Fablok LS 150 č. 7143/1966 podniku Západočeská zřídla n.p.
Fablok LS 150 č. 7143/1966 podniku Západočeská zřídla n.p.
Lokomotiva T444.0295 sloužící v podniku až do zániku vlečky v roce 1998. Dnes vrak odstavený na neurčeném místě v ČR
Lokomotiva T444.0295 sloužící v podniku až do zániku vlečky v roce 1998. Dnes vrak odstavený na neurčeném místě v ČR
Stroj T444.1535 přejíždí přejezd do podniku Blex Vojkovice nad Ohří. Dnes odstavený vrak v bývalé výtopně v Děčíně
Stroj T444.1535 přejíždí přejezd do podniku Blex Vojkovice nad Ohří. Dnes odstavený vrak v bývalé výtopně v Děčíně