Heinrich Kaspar Edler von Mattoni

08.12.2022

Heinrich Edler von Mattoni (11. srpna 1830 Karlovy Vary - 14. května 1910 Karlovy Vary

Císařský rada, čestný radní města Karlových Varů, c. k. dvorní a komorní dodavatel císaře, člen c. k. rakouské rady pro železnici, majitel panství Gießhübl Sauerbrunn - Kysibl Kyselka (nyní Kyselka), podnikatel a průmyslník z Karlových Varů,  jehož jméno dodnes nese minerální voda Mattoni.

Pocházel ze staré italské obchodnické rodiny z Tremedia z Milánska. Předek rodu, Oktavián Mattoni, přesídlil do Habsburské říše a v Karlových Varech založil českou větev rodu sňatkem (17. září 1697) s dcerou měšťana a radního Jana Breitfeldera, Veronikou (* 1676).

Heinrichův otec, Karl Mattoni, byl obecním radou v Karlových Varech. Heinrich Mattoni vyrůstal v privilegovaných poměrech a dostalo se mu vynikajícího vzdělání. Po ukončení studií několik let pracoval jako účetní respektive jako cestující obchodník několika větších vývozních podniků ve Vídni a Hamburku. Po dvanácti letech učení a cestování se vrátil do svého rodiště.

Zde si pronajal, jménem svého otce, roku 1856 od městského spolku expedici karlovarské minerální vody a přes široce rozvětvený systém brzy dosáhl obrovského odbytu. Již v roce 1867 získal na radu Josefa Löschnera do pronájmu také expedici léčivé vody z Ottova pramene v obci Kyselka. Dne 19. dubna 1858 se v Karlových Varech oženil s dcerou purkmistra Jana Petra Knolla, Vilemínou (1838-1919). Z jejich manželství se narodilo 8 dětí, z čehož dospělosti se jich dožilo 6. Děti: Helena Maria Theresia (1858-1858), Rosa Wilhelmina Catharina (* 1859), Leo Friedrich Karl (* 1862), Maria Juliana (* 1864), Theresia Anna (* 1866), Camilla Emilia (1869-1885), Amalia Anna (* 1872) a Heinrich Johann Peter (* 1874).

V roce 1868 začal stáčet vodu do skleněných lahví, která až do té doby byla běžně stáčena do hliněných nádob. Skleněné lahve nechal opatřit papírovými etiketami s rodinným symbolem červené orlice (1873). Nabytím minerálního rašeliniště u Františkových Lázní vytvořil také úspěšný průmysl pro využití vedlejších produktů pramenů, jako např. rašelinový a železný louh, nebo rašelinovou sůl. Díky svým úspěchům a vynikající kvalitě svých produktů a služeb, byl v roce 1870 jmenován "c. k. dvorním dodavatelem minerální vody" a v roce 1898 dokonce c. a k. komorním dodavatelem císaře. Ve Vídni měl obchody na ulicích Tuchlauben 12 a Maximilianstraße 5 v 1. vídeňském obvodu. Z peněz utržených za prodej minerálních vod byla financována výstavba městských lázní Kyselka.

Statkář a majitel realit Heinrich Mattoni byl nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. ze dne 27. října 1889 povýšen do rakouského šlechtického stavu s právem dědičně užívat čestný titul "šlechtic". Majestát byl vydán ve Vídni dne 3. ledna 1890.

Heinrich Edler von Mattoni zemřel 14. května 1910 ve své vile Mattonihof v Karlových Varech.