Mattoniho Kysibelka v datech

1873

Karlovarský exportér minerální vody Heinrich Mattoni kupuje od hraběte Heřmana Černína Ottův pramen v Kyselce, četné pozemky, lesy a polnosti.

1. dubna 1873

Zrušena dosavadní protokolárně evidovaná firma Giesshübler Brunnenverwaltung Knoll-Mattoni. Společník Gustav Knoll obchod opustil, její vedení převzal sám Mattoni a nechal ji zaregistrovat u obchodního soudu pod názvem Heinrich Mattoni.

1880

Na vrchu Bučina nechal Heinrich Mattoni pro výletníky postavit kamennou kruhovou rozhlednu.

1882

1. ledna bylo oslaveno 25. výročí založení firmy. K 1. lednu zaměstnával Mattoni 7 úředníků, 39 dělníků a 100 dělnic.

1883

Zahájena stavba moderní budovy vodoléčebného ústavu. Prvním lázeňským lékařem Kyselky se stal Dr. Kammerer.

1884

Dne 24. srpna byla za osobní přítomnosti zasloužilého lékaře odhalena busta Dr. Josefa Löschnera, jejímž autorem je pražský sochař Tomáš Seidan. Je dokončena stavba kaple Sv. Anny, kterou financovala hraběnka Anna Nostitz-Reineck jako poděkování za zlepšení svého zdraví během lázeňského pobytu v Kyselce.

1885

Zahájena stavba inhalačního pavilonu a zbudovány četné promenádní cesty se sedátky a altány.

1889

C. a K. Dvorní dodavatel Heinrich Mattoni byl rakouským císařem Františkem Josefem I. povýšen do šlechtického stavu. Užíval oslovení "šlechetný pán z Mattoni" (Heinrich Edler von Mattoni)

1890

Firma Mattoni používala v této době 28 rozdílných etiket v různých světových jazycích a zaměstnávala 142 dělníků a 122 dělnic.

1891

K popularizaci Kysibelky přispěla havárie stejnojmenného balónu na pražské Jubilejní zemské výstavě.

1893

Ve firmě Mattoni založeno malé muzeum s knihovnou publikací o Kyselce, jež obsahovala bohatý fond balneologických spisů. Knihovna však byla postupně rozkradena.

1894

Začala výstavba železniční tratě z Vojkovic nad Ohří do Kyselky.

Dne 1. října slavil Heinrich von Mattoni 50. výročí své obchodní činnosti, s níž započal již v roce 1844. Postavena vila Stallburg. Projekt zpracoval v říjnu roku 1892 architekt Karl Haybäck z Vídně.

1895

Jméno obce Giesshübl-Puchstein bylo změněno

na Giesshübl- Sauerbrunn.

1897

3. května navštívila lázně Kyselka Saská královna Carola, manželka Saského krále Alberta.

1897-1898

Výstavba nové honosné kolonády Ottova pramene podle návrhu architekta Karla Haybäcka z Vídně.

1898

V březnu došlo ve firmě Mattoni k první stávce, a to mezi ženským osazenstvem, jež požadovalo zvýšení platů.

1903

V březnu zprovozněna nová pozemní lanová dráha k umývárně Jindřichova dvora podle plánů berlínské firmy Orenstein-Koppel.

1904

K vánocům obdržel na přilepšenou každý mužský dělník, bez rozdílu odpracovaných let u firmy, deset zlatých korun, ženy stříbrnou minci v hodnotě pěti korun. Všichni zaměstnanci dostávali zvláštní odměnu i na Nový rok.

1905

Koncem listopadu obdržela firma žádost od vedení sociálně-demokratické strany v Karlových Varech, aby dala svým dělníkům 28. 11. volno, aby se v Karlových Varech mohli zúčastnit velké protestní demonstrace za všeobecné volební právo. Žádosti bylo vyhověno, ale ze zaměstnanců se demonstrace nikdo nezúčastnil.

Firma Mattoni se stala rodinnou akciovou společností

1906

Dne 7. dubna se pokusili lesní dělníci firmy Mattoni stávkovat, ale po dohodě o zvýšení platů se stávka neuskutečnila.

1907-1909

Mattoni financoval rozsáhlé práce na Kysibelských zřídlech a vodních tocích. Celou akci řídil zkušený švýcarský inženýr Adolf Scherrer.

1907

Farář Svoboda ze Svatoboru slavnostně vysvětil nově upravený Löschnerův pramen

1908

18. dubna se oslavovalo 50. výročí svatby Heinricha a Wilhelminy Edle von Mattoni.

1910

Dne 14. května zemřel Heinrich Kaspar Edler von Mattoni.

Mattoniho velkolepý pohřeb se konal v Karlových Varech 17. května za účasti asi sedmi tisíc osob.

Po smrti Heinricha Kaspara Edlera von Mattoniho převzali vedení firmy po otci synové:

Komerční rada Leo von Mattoni

a

Obchodní komorní rada Heinrich Peter von Mattoni