Reklamní oddělení - srdce podniku

"Reclame Abtheilung der Heinrich Mattoni A. G."

Různé reklamní předměty všemožného charakteru z našeho archivu