Výroční pamětní medaile Heinricha von Mattoniho

Výroční pamětní medaile Heinricha Kaspara Edlera von Mattoniho existují ve dvou exemplářích. První, stříbrná, z 11. srpna 1900, jež obdržel Mattoni k 70. narozeninám od svých zaměstnanců. Druhá, bronzová, jež Mattoni obdržel 1. března 1905 od svých synů (správní rady společnosti) k 40. výročí svého podnikání (40 let od otevření první pobočky ve Vídni). 

Výrobce: JAUNER K. K. Kammer Graveur, Augistinerstr. 12. Wien. První je v depozitáři Karlovarského krajského muzea a druhá v našem depozitáři.